Gestaltcoaching & Peak Performance | Peak Performance
442
page-template-default,page,page-id-442,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.8,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Peak Performance

Fyziologická aktivita prebiehajúca v tele a v nervovom systéme je procesom, ktorý sa neustále mení a reaguje na dianie okolo nás, naše emócie, vnímanie a myšlienky

Tep, dýchanie, krvný obeh, teplota tela a iné sa neustále prispôsobujú tak, aby našli optimálnu rovnováhu v prostredí

Tento meniaci sa proces definuje našu existenciu, psychické a fyzické zdravie, pohodu a výkon

Výkon definujeme ako ľudskú aktivitu, flexibilne sa meniacu a schopnú sa zlepšovať

Peak Performance

je komplexný program podporujúci schopnosť optimalizovať psycho-fyziologické stavy človeka, jeho výkon a adekvátne reagovanie na situáciu v danom momente

Využíva poznatky z nasledovných odborov

Fyziológia
biofeedback

Prístrojová metóda funguje ako biologická spätná väzba na princípe podmieňovania a odmien. Monitoruje fyziologické funkcie, klient vidí vlastné výsledky na obrazovke počítača a prostredníctvom spätnej väzby sa naučí kontrolovať a regulovať svoje telesné prejavy. Naučí sa preniesť natrénované do života.

Neurológia
neurofeedback

Odborníkmi z neurologického a psychologického prostredia uznávaná metóda pri liečbe problémov so spánkom, pri poruchách pozornosti alebo ako tréning uvoľnenia, aktivity či kreativity. používa sa ako monitorovacie zariadenie k poskytovaniu okamžitej informácie o elektrickej aktivite mozgu. na základe spätnej väzby a princípov učenia nastávajú zmeny v mozgových štruktúrach, čo je spojené s trvalými pozitívnymi zmenami vo fyzickom stave a emočnom prežívaní.

Zlepšuje

Sociálne zručnosti.

Mieru empatie.

Seba reguláciu.

Pozornosť.

Znižuje riziko ochorenia súvisiaceho so stresom ( vplyv na kardiovaskulárny, imunitný, nervový a endokrinný systém).

Zvyšuje kreativitu.

Zlepšuje pozornosť.

Zlepšuje funkcie pamäte.

Zlepšuje sa spracovávanie informácií.

Zvyšuje sebauvedomenie.

Znižuje stupeň úzkosti

Zlepšuje schopnosť rozhodovať.

Zvyšuje flexibilitu vo vytváraní nových nápadov a obrazov.